(0963) 043 8339 info@capelco.com

SCHEDULED POWER INTERRUPTION

Published: July 9, 2024

HULYO 10, 2024 (Myerkules nga adlaw)
Alas 8:00 sang aga tubtob Alas 5:00 sang hapon.

Ang CAPELCO magapatigayon sang Line Clearing kag Maintenance..
LUGAR NGA APEKTADO:
-Barangay Majanlud, Dapdapan Sapian.
-Portion sang Sitio Baybay, Poblacion, Sapian.

Samtang ang banwa ang Sapian maka eksperyensya sang 15 minutos nga power interruption sa anu man nga takna bag o mag alas 8 sa aga kag 15 minutos naman bag mag alas 15 sa hapon.

Gilayon man nga ibalik ang kuryente sa ti-on nga matapos ang olobrahon.

Other News

Follow Us

Other Related Posts